Friday, September 30, 2011

HADITH MENGHARGAI IBUBAPA

Koleksi Pok Nik dari Abjad Malaysia

1) Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As Sa'idy ra. berkata: suatu ketika kami duduk di hadapan Rasulullah S.A.W. kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Bani Salimah dan bertanya:

2) "Wahai Rasulullah, apakah masih ada kebaikan yang boleh saya kerjakan untuk berbakti kepada kedua ibu bapa saya setelah mereka meninggal dunia?"

3) Baginda S.A.W. bersabda, "Ya, masih ada iaitu mensolatkan jenazahnya, memintakan ampun buat keduanya, melaksanakan janji-janjinya setelah keduanya meninggal dunia, menyambung tali persahabatan yang tidak boleh disambungnya kecuali dengan keduanya, dan memuliakan sahabat keduanya." (HR Abu Daud)

4) Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w.; "Manakah amal yang lebih utama?", Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sembahyang dalam waktunya, berbakti kepada ibu bapa dan berjuang di jalan Allah." - Sahih Bukhari

5) Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah s.a.w lalu bertanya: Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku layani dengan sebaik mungkin? Rasulullah s.a.w bersabda: Ibumu. Beliau bertanya lagi: Kemudian siapa? Rasulullah s.a.w bersabda: Kemudian ibumu. Beliau terus bertanya: Kemudian siapa? Rasulullah s.a.w bersabda: Kemudian ibumu. Beliau terus bertanya: Kemudian siapa? Rasulullah s.a.w bersabda: Kemudian ayahmu.

6) Diriwayatkan oleh Abu Bakrah r.a katanya: Ketika kami bersama Rasulullah s.a.w, baginda telah bersabda: Mahukah aku ceritakan kepada kamu sebesar-besar dosa besar? Ianya tiga perkara, iaitu mensyirikkan Allah,mengherdik kedua ibu bapa dan bersaksi palsu atau kata-kata palsu. Semasa Rasulullah bersabda, baginda sedang bersandar lalu duduk. Baginda terus mengulangi sabdanya sehingga kami berkata: Semoga baginda berhenti dari menyebut hadis tersebut .

7) Diriwayatkan daripada al-Mughirah bin Syu'bah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:

Sesungguhnya Allah s.w.t telah mengharamkan ke atas kamu menderhaka kepada ibu, menanam anak perempuan hidup-hidup, tidak mahu memberi miliknya tetapi meminta-minta milik orang lain dan ditegahkan ke atas kamu tiga perkara, iaitu mengada-ngadakan cerita, banyak bertanya dan membazirkan harta .

8) Rasulullah bersabda, maksudnya; "Seseorang anak tidak dapat membalas jasa orang tuanya sehingga dia mendapati orang tuanya menjadi hamba sahaya kemudian dibeli dan dimerdekakan mereka." - (Riwayat Muslim dan Abu Daud).

9) Daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya: "Sesiapa yang ingin dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya maka hendaklah dia berbakti kepada ibu bapanya serta menyambungkan silaturrahim." - (Riwayat Ahmad).

10) Daripada Malik bin Zurarah bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya: "Memohon keampunan untuk ibu bapa yang meninggal dunia daripada seorang anak, termasuk perbuatan berbakti." - (Riwayat Ibnu Najar).

11) Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, maksudnya: "Sesungguhnya seseorang akan diangkat darjatnya di syurga maka dia berkata: Wahai Tuhanku, dari manakah semua ini untukku?" Maka dijawab: "Daripada permintaan keampunan anakmu untukmu." - (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Baihaqi).

12) Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, maksudnya: "Sesiapa yang menziarahi kubur kedua-dua orang tuanya atau seorang daripada mereka pada setiap Jumaat, nescaya akan diampunkan dosanya dan ditulis sebagai orang yang berbakti (kepada ibu bapanya)." - (Riwayat Tabrani).

13) Daripada Aisyah bahawa Rasulullah bersabda: "Melihat pada tiga perkara adalah ibadah. Melihat kepada wajah ibu bapa, al-Quran dan kepada laut." - (Riwayat Abu Nuaim) dan ditambah dengan lafaz "Melihat kepada Kaabah adalah ibadah". - (Riwayat Abu Daud).

14) Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah: Apakah saya mesti meminta izin ibu saya jika masuk ke dalam biliknya?" Baginda menjawab: "Ya." Dia bertanya lagi: "Tidak ada lagi selain saya yang melayaninya." Jawab baginda: "Apakah kamu suka melihat ibumu tidak berpakaian?" Lelaki itu menjawab: "Tidak." Baginda bersabda: "Maka minta izinlah kepada ibumu." - (Riwayat Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad).

15) Diriwayatkan oleh Aisyah, katanya: "Aku belum pernah melihat seorang pun yang wibawa dan kelakuannya seperti Rasulullah terhadap Fatimah puterinya. Jika masuk kepada Rasulullah, dia bangkit kepadanya, menciumnya dan mempersilakannnya duduk di tempat duduk baginda. Dan jika nabi masuk kepadanya dia bangkit daripada tempat duduknya, mencium baginda dan mempersilakan baginda duduk di tempat duduknya." - (Riwayat Abu Daud, Nasai dan Termizi).

16) Daripada Jabir bahawa seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak tetapi ayahku ingin menguasai hartaku." Rasulullah bersabda, maksudnya: "Kamu dan hartamu milik ayahmu." - (Riwayat Ibnu Majah).

17) Daripada Ibnu Umar, katanya: "Seorang lelaki datang mengadu mengenai bapanya maka dia berkata: Sesungguhnya dia (bapaku) mengambil hartaku." Rasulullah menjawab: "Kamu dan hartamu daripada hasil jerih payah ayahmu." - (Riwayat Tabrani dalam Al-Kabir).

18) Daripada Anas bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya: "Siapa yang menjadikan ibu bapanya redha, maka dia menjadikan Allah redha dan siapa yang menjadikan ibu bapanya marah maka dia telah menjadikan Allah marah (kepadanya)." - (Riwayat Ibnu Najar dalam Tarikh Baghdad).

19) Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: "Sesiapa yang membayar hutang ibu bapanya sesudah mereka meninggal dunia dan menunaikan nazar mereka dan tidak menyebabkan cela bagi mereka, maka dia ditulis sebagai orang yang berbakti walaupun dia adalah orang yang pernah menderhakai ibu bapanya." - (Riwayat Ibnu Asakir).

20) Anas berkata, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya seseorang yang ditinggal mati oleh ibu bapanya atau seorang daripada mereka, maka dia adalah orang yang menderhakai ibu bapanya lalu dia tetap mendoakan mereka dan memohon keampunan bagi mereka sehingga Allah menulisnya sebagai orang yang berbakti" (riwayat Baihaqi dalam Syu'bul Iman).

21) Ibnu Abas berkata bahawa Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling pedih seksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membunuh nabi atau orang yang dibunuh oleh nabi atau membunuh seorang daripada ibu bapanya dan pembuat patung serta orang berilmu yang tidak mendapat manfaat daripada ilmunya." - (Riwayat Baihaqi)

22) Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas r.a. berkata: "Tiada seorang mukmin mempunyai kedua ibu bapa lalu ia pagi-pagi ia taat dan baik pada keduanya melainkan Allah s.w.t. membukakan untuknya daun pintu syurga, dan tidak mungkin Allah s.w.t. redha padanya jika salah satu ibu atau bapanya murka kepadanya sehingga mendapat redha dari keduanya. Ditanya: Meskipun orang tua itu zalim? Jawabnya: Meskipun zalim. Dan didalam hadis marfu' ada tambahan: Dan tiada pagi-pagi ia durhaka (menyakiti hati) orang tuanya melainkan Allah s.w.t. membukakan baginya dua pintu neraka dan jika hanya satu maka satu."

23) Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Atha' berkata: "Nabi Musa a.s. berdoa: "Ya Tuhan, pesanlah kepadaku." Firman Allah s.w.t.: "Aku wasiat supaya tetap dengan Aku." Nabi Musa a.s. berkata lagi: "Ya Tuhan, pesanlah kepadaku." Firman Allah s.w.t.: "Aku pesan kepadamu, taatlah kepada ibumu." Kemudian berkata Nabi Musa a.s. lagi: "Ya Tuhan, pesanlah kepadaku." Jawab Allah s.w.t.: Aku pesan supaya taat kepada ibumu." Musa a.s. berkata: "Wasiat kepadaku." Allah s.w.t. berfirman: Aku wasiat kepadamu, taatlah kepada ayahmu."

24) Abdullah bin Umar r.a. berkata: "Seorang datang kepada Nabi Muhammad s.a.w dan berkata: "Saya ingin berjihad (perang fisabilillah)." Nabi Muhammad s.a.w. bertanya: "Apakah kedua ibu bapamu masih hidup?" Jawabnya: "Ya, kedua-duanya." Sabda Rasulullah s.a.w.: "Didalam melayani keduanya harus berjihad."

Hadis ini menunjukkan bahawa taat bakti kepada orang tua itu lebih besar daripada jihad fisabilillah, sebab menyuruh orang itu berbakti kepada orang tua dan berjihad. Kerana itu maka seseorang tidak boleh keluar untuk juhad jika tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya selama panggilan jihad itu tidak umum, maka tetap taat kepada orang tua lebih afdhal dari jihad fisabilillah.

25) Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Ali dari ayahnya dari neneknya berkata Rasulullah s.a.w. bersabda: "Andaikan ada kalimah yang lebih ringan dari kata “Ceh” untuk dijadikan dasar serendah-rendahnya durhaka pada orang tua nescaya akan dilarang oleh Allah s.w.t. untuk mengatakannya, kerana itu seorang yang durhaka pada orang tuanya boleh berbuat apa yang diperbuat maka ia tidak akan masuk syurga, sebaliknya seorang yang bakti pada orang tuanya boleh berbuat apa saja maka tidak akan masuk neraka."

26) Abul-Laits berkata: "Andaikan Allah s.w.t. tidak menyebut kewajipan berbakti kepada kedua orang tua itu dalam al-quran, dan tidak ditekankan nescaya dapat dimengertikan oleh akal bahawa taat kepada kedua orang tua itu wajib, kerana itu diwajibkan seorang yang berakal harus mengerti kewajipannya terhadap kedua orang tuanya, lebih-lebih Allah s.w.t. telah menekan dalam semua kitab yang diturunkan iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, juga telah diwahyukan kepada semua Nabi, Rasul bahawa redha Allah s.w.t. tergantung pada redha kedua orang tua dan murka Allah s.w.t. tergantung pada murka kedua ayah bonda."

27) Ada penjelasan bahawa tiga ayat turun bergandengan dan Allah s.w.t. tidak menerima yang satu tanpa gandingannya iaitu seperti firman Allah s.w.t. (Yang berbunyi):

A) Aqimusholata wa atuszakat (Yang bermaksud) Tegakkan sembahyang dan keluarkan zakat, maka siapa solat tanpa zakat tidak akan diterima oleh Allah s.w.t.

B) Athi'u Allaha waathi'urRasul (Yang bermaksud) Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, maka tidak akan diterima taat kepada Allah s.w.t. jika tidak taat kepada Rasulullah s.a.w.

C) An usykur li walidaika (Yang bermaksud) Syukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibu bapamu, maka siapa yang syukur kepada Allah s.w.t. dan tidak syukur kepada kedua orang tua tidak diterima.

28) Dan dalilnya ialah Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya kutukan kedua orang tua itu memutuskan asal anak itu jika anak itu durhakai keduanya. Maka siapa merelakan kedua ayah bondanya bererti telah merelakan Tuhannya dan siapa mendapatkan kedua ayah bondanya atau salah satunya, lalu tidak taat kepada keduanya sehingga masuk neraka bererti telah dijauhkan oleh Allah s.w.t."

29) Dan ketika Rasulullah s.a.w. ditanya: "Apakah amal yang utama?" Jawab Rasulullah s.a.w.: "Sembahyang pada waktunya, kemudian taat kepada kedua ibu bapa kemudian jihad fisabilillah."

30) Farqad Assinji berkata saya telah membaca didalam kitab: "Bahawa anak tidak boleh dibicarakan dimuka orang tuanya kecuali dengan izinnya dan tidak boleh jalan dimukanya atau dikanan kirinya kecuali jika dipanggil maka ia harus menyambut dan harus berjalan dibelakang keduanya sebagaimana hamba sahaya dibelakang majikannya."

31) Seorang datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata: "Ya Rasulullah, ibuku kini mengigau di tempatku, maka sayalah yang memberi makan minum dengan tanganku juga mewudhu'kannya, dan mengangkat di atas bahuku, apakah yang demikian itu bererti aku telah membalas jasanya?" Jawab Rasulullah s.a.w.: "Belum, belum satupun dari jasa-jasanya dari jasa-jasanya (satu peratus) tetapi engkau telah berbuat baik dan Allah s.w.t. akan memberi pahala kepadamu yang besar dan banyak terhadap amalanmu yang sedikit."

32) Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari neneknya berkata: "Terulis di dalam hikmat: "Terkutuk orang yang mengutuk ayahnya, terkutuk orang yang mengutuk ibunya, mal'un (terkutuk) siapa yang merintangi agama Allah s.w.t., terkutuk siapa yang menyesatkan orang buta dari jalanan, terkutuk siapa yang menyembelih menyebut nama selain nama Allah s.w.t., terkutuk siapa yang merosak tanda-tanda dijalan bumi ini atau batas-batas tanah."

33) Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya sebesar-besar dosa ialah memaki ayah ibunya." Ketika ditanya: "Bagaimanakah seorang memaki ayah ibunya?" Jawab Rasulullah s.a.w.: "Memaki ayah lain orang lalu dibalas maki ayahnya atau memaki ibunya, maka dibalas dimaki ibunya."

34) Abban dari Anas r.a. berkata: "Ada seorang pemuda bernama Alqomah dimasa Rasulullah s.a.w. Pemuda ini rajin ibadat dan banyak sedekah, tiba-tiba ia sakit dan sangat berat sakitnya, maka isterinya menyuruh orang memanggil Rasulullah s.a.w. dan menyatakan bahawa suaminya sakit keras didalam keadaan nazak sakaratal maut dan saya ingin menerangkan kepadamu keadaannya. Maka Rasulullah s.a.w. menyuruh Bilal, Ali, Salman dan Ammar r.a. supaya pergi ketempat Alqomah dan memperhatikan bagaimana keadaannya dan ketika telah sampai kerumah Alqomah mereka langsung masuk kepada Alqomah dan menuntunnya supaya membaca: Laa ilaha illallah, tetapi lidah Alqomah bagaikan terkunci, tidak dapat mengucap dua kalimah syahadah itu, ketika para sahabat itu merasa bahawa Alqomah pasti akan mati, mereka menyuruh Bilal supaya pergi memberutahu hal itu kepada Rasulullah s.a.w.

Rasulullah s.a.w. langsung bertanya: "Apakah ia masih mempunyai ibu dan ayah?" Jawabnya:

"Ayahnya telah meninggal, sedang ibunya masih hidup tetapi terlalu tua." Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Bilal: "Ya Bilal, pergilah kepada ibu Alqomah dan sampaikan kepadanya salamku, dan katakan kepadanya: JIka kau dapat berjalan pergi kepada Rasulullah s.a.w., dan jika tidak dapat maka Rasulullah s.a.w. akan datang kesini." Jawab ibu Alqomah: "Sayalah yang lebih layak pergi kepada Rasulullah s.a.w. Lalu ia mengambil tongkat dan berjalan hingga masuk kerumah Rasulullah s.a.w. dan sesudah memberi salam ia duduk didepan Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. bertanya: "Beritakan yang benar-benar kepadaku, jika kau dusta kepada ku nescaya akan turun wahyu memberitahu kepadaku, bagaimanakah keadaan Alqomah?" Jawab ibu Alqomah: "Alqomah rajin ibadat sembahyang, puasa dan sedekah sebanyak-banyaknya sehingga tidak diketahui berapa banyaknya." Rasulullah s.a.w. bertanya lagi: "Lalu bagaimana hubunganmu dengan dia?" Jawab ibu Alqomah: "Saya murka kepadanya." Rasulullah s.a.w. bertanya: "Mengapa?" Jawab ibu Alqomah: "Kerana ia mengutamakan isterinya lebih daripadaku dan menurut isterinya kepadaku dan menentangku."

Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: ""Murka ibunya, itulah yang mengunci (menutup) lidahnya untuk mengucap dua kalimah syahadah." Kemudian Rasulullah s.a.w. menyuruh Bilal supaya mengumpul kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar Alqomah dengan api itu. Ibu Alqomah bertanya: "Ya Rasulullah s.a.w., puteraku, buah hatiku akan kau bakar dengan api di depanku? bagaimana akan dapat menerima hatiku?" Rasulullah s.a.w. bersabda: " "Hai ibu Alqomah, siksaan Allah s.w.t. lebih berat dan kekal, kerana itu jika kau ingin Allah s.w.t. mengampunkan dosanya, maka relakan ia (kau harus redha padanya), demi Allah s.w.t. yang jiwaku ada ditanganNya tidak akan berguna sembahyang, sedekahnya selama engkau murka kepadanya." Lalu ibu Alqomah mengangkat kedua tangan dan berkata: "Ya Rasulullah, saya mempersaksikan kepada Allah s.w.t. dilangit dan kau ya Rasulullah, dan siapa yang hadir ditempat ini bahawa saya telah redha kepadanya."

Maka langsung Rasulullah s.a.w. menyuruh Bilal pergi melihat hal keadaan Alqomah, apakah sudah mengucap Laa ilaha illallah atau tidak, khuatir kalau-kalau ibu Alqomah mengucapkan itu hanya kerana malu pada Rasulullah s.a.w. dan tidak pada hatinya. Apabila Bilal sampai dipintu rumah Alqomah tiba-tiba terdengat suara Alqomah membaca Laa ilaha illallah. Lalu Bilal masuk dan berkata: "Hai orang-orang, sesungguhnya murka ibu Alqomah itu yang menutup lidahnya untuk mengucap dua kalimah syahadah dan redhanya kini melepaskan lidahnya, maka matilah Alqomah pada hari ini." Maka datanglah Rasulullah s.a.w. dan menyuruh supaya segera dimandikan dan dikafankan, lalu disembahyangkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan sesudah dikuburkan Rasulullah s.a.w. berdiri diatas tepi kubur sambil berkata: "Hai sahabat Muhajir dan Anshar, siapa yang mengutamakan isterinya daripada ibunya maka ia terkena kutukan (laknat) Allah s.w.t. dan tidak diterima daripadanya ibadat fardhu dan sunatnya."

Ibu Abbas r.a. ketika mengertikan ayat (Yang berbunyi): Wa qodho rabbuka alla ta buda illa iyyaahu, wabil walidaini ihsana, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uf wala tanharhuma waqul lahuma qoulan karima. (Surah Al Isra ayat 23) (Yang bermaksud) Tuhanmu telah menyuruh supaya kamu jangan menyembah (mengesakan) selain padaNya. Dan terhadap kedua ibu bapa harus berbakti (taat dan baik) apabila telah tua salah satunya atau keduanya disisimu, maka jangan menunjukkan sikat atau sikap jemu atau berkata: Cih, kepada keduanya, umpama jika kau samapi membuang kencing atau najis ibu atau bapa, maka jangan kau tutup hidungmu dan jangan muram mukamu sebab keduanya telah mengerjakan semua itu dimasa kecilmu, dan jangan membentak keduanya dan berkatalah dengan lemah lembut, sopan santun, ramah tamah dan hormat.

35) Ibu Abbas r.a. ketika mengertikan ayat (Yang berbunyi): Wakh fidh lahuma janahadzdzulli minarrahmati, waqul Robbir hamhuma kama robbayani shorghira. (Surah Al Isra ayat 24) (Yang bermaksud) Dan rendahkan dirimu kepada keduanya serendah-rendahnya dan doakan keduanya: "Ya Tuhan, Kasihanilah kedua ibu bapaku sebagaimana keduanya telah memeliharaku dimasa kecil.

36) Mengenai kewajipan terhadap keduanya di masa hidup hingga mati, dengan selalu mendoakan untuk keduanya sesudah matinya. Seorang ulama tabi'in berkata: "Siapa yang mendoakan kedua ibu bapanya tiap hari lima kali bererti telah menunaikan kewajipabnya terhadap kedua ibu bapanya." Sebab Allah s.w.t. berfirman (Yang berbunyi): "An usy kurli wali walidaika, ilayyal mashir. (Yang bermaksud): "Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibu bapamu, kepadaKu kau akan kembali.

37) Bersyukur kepada Allah s.w.t. dan mengerjakan sembahyang lima waktu tiap hari, maka syukur terhadap ibu bapa juga harus lima kali tiap hari. Firman Allah s.w.t. (Yang berbunyi): " Robbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu shalihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. (Yang bermaksud): "Tuhanmu lebih mengetahui apa yang didalam hatimu, jika kamu benar-benar baik (solih) maka sesungguhnya Tuhan itu terhadap orang yang salah lalu kembali taubat, ia maha penganmpun. (Surah Ali-Isra ayat 25)

38) Hak yang harus dilaksanakan oleh anak terhadap ibu dan ayah ada sepuluh iaitu:

a) Jika orang tua berhajat kepada makan harus diberi makan

b) Jika berhajat pada pakaian harus diberi pakaian. Rasulullah s.a.w. ketika menerangkan ayat (Yang berbunyi): "Wa sha hib huma fiddunnya ma'rufa. (Yang bermaksud): "Bantulah kedua orang tua didunia dengan baik, yakni supaya diberi makan jika lapar dan pakaian jika tidak berpakaian.

c) Jika berhajat bantuan harus dibantu

d) Menyambut panggilannya

e) Mentaati semua perintahnya asalkan tidak menyuruh berbuat maksiat dan ghibah (Kasari orang) (itupun kena tolak dengan baik)

f) Jika berbicara kepada keduanya harus lunak, lemah lembut dan sopan

g) Tidak boleh memanggil nama kecilnya (Jambal/ gelaran)

h) Jika berjalan harus di belakangnya

i) Suka untuk orang tuanya apa yang ia suka bagi dirinya sendiri, dan membenci bagi keduanya apa yang tidak suka bagi dirinya sendiri

j) Mendoakan keduanya supaya mendapat pengampunan Allah s.w.t. dan rahmatNya Sebagaimana doa Nabi Nuh a.s. dan Nabi Ibrahim a.s. (Yang berbunyi): "Robbigh fir li waliwalidayya robbanagh fir li waliwalidayya wa lil muminin wal mu'minati yauma yaqumul hisab. (Yang bermaksud): "Ya Tuhan kami, ampunkan kami dan kedua ibu bapa kami dan semua kaum muslimin pada hari perhintungan hisab/hari kiamat.

k) Seorang sahabat berkata: "Tidak suka mendoakan kedua orang tua itu mungkin menyebabkan kesulitan penghidupan anak." "Dan apakah mungkin memuaskan orang tua yang telah mati?" beliau ditanya. Jawabnya: " Ya, dengan tiga macam iaitu:

l) Dia sendiri menjadi orang soleh sebab menyenangkan kedua orang tuanya

m) Menghubungi keluarga dan sahabat-sahabat kedua orang tuanya

n) Membaca istighfar dan mendoakan serta bersedekah untuk kedua orang tuanya itu.

o) Al-Ala' bin Abdirrahman dari ayahnya dari Abuhurairah r.a. berkata Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: " Jika mati anak Adam putus (terhenti) semua amal perbuatan (kegiatannya), kecuali tiga macam iaitu:

Sedekah jariah yang berjalan terus (wakaf-wakarnya) - Ilmu yang berguna (yang diajarkan sehingga orang-orang melakukan ajarannya) - Anak yang soleh yang selalu mendoakan pengampunan untuknya

p) Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: " Jangan memutus hubungan pada orang yang dahulu kawan baik pada orang tuamu, nescaya akan padam nur cahayamu." Seorang dari suku Bani Saliman datang kepada Rasulullah s.a.w. dan bertanya: "Kedua orang tuaku telah mati, apakah ada jalan untuk berbakti pada keduanya sesudah mati itu?" Jawab Nabi muhammad s.a.w.: "Ya, membaca istighfar untuk keduanya dan melaksanakan wasiat keduanya dan menghormati sahabat-sahabat keduanya dan menghubungi keluarga dari keduanya”

Friday, May 20, 2011

Penyakit Tiga Serangkai

Takbur, Hasad dan Riak

Penyakit Tiga Serangkai ini menurut Rasulullah SAW, akan menghancurkan amalan seseorang iaitu:

1. Takbur atau sombong.

Imam al-Ghazali dalam kitab 'Ihya Ulumuddin' berkata, takbur akan menjadi batas pemisah antara seseorang dengan kemuliaan akhlak. Orang takbur akan selalu mendustakan kebenaran, menganggap rendah orang lain dan meninggikan dirinya. Sedikit saja di hati ada sikap takbur, maka syurga akan menjauh, amalan tidak mempunyai erti.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya ada sikap takbur walaupun sebesar debu.” (Hadis riwayat Muslim)

2. Hasad atau iri hati (dengki). Ciri khas seorang pendengki adalah adanya rasa tidak rela melihat orang lain mendapat nikmat dan sangat berharap nikmat itu segera lenyap daripadanya. Ia susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Dengki sangat berkesan menghancurkan kebaikan.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Dengki itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.” (Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

3. Riak atau beramal kerana mengharap pujian orang lain. Riak adalah tingkatan terendah daripada amalan. Rasulullah SAW menyebutnya syirik kecil yang juga boleh menghapuskan kebaikan.

Allah tidak akan menerima suatu amalan yang dalamnya ada seberat debu saja perasaan riak. Hadis qudsi mengungkapkan bagaimana murkanya Allah kepada orang yang riak dalam amalannya.

Pada hari kiamat Allah berfirman, ketika semua manusia melihat catatan amalannya, “Pergilah kamu semua kepada apa yang kamu jadikan harapan (riak) di dunia. Lihatlah apakah kamu semua memperoleh balasan daripada mereka.” (Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi)

Firman Allah yang bermaksud: “Maka kecelakaanlah bagi orang yang solat (iaitu) orang yang lalai dari solatnya dan orang berbuat riak.” (Surah al-Maa'um, ayat 4 - 6)

"Siapa beramal kerana sumah (ingin didengari manusia) Allah akan membalasnya dengan diperdengarkan kejelekannya. Siapa berbuat riak, maka Allah akan menampakkan sifat riaknya itu (di depan makhluk)." (Hadis riwayat Imam al-Bukhari)


Riak ialah penyakit hati yang paling ditakuti Rasulullah SAW menimpa umatnya kerana ia boleh berlaku dalam pelbagai keadaan, hatta ketika menunaikan solat yang sepatutnya dilakukan dengan ikhlas.

Kerisauan itu dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabda bermaksud: "Sesungguhnya yang paling ditakutkan daripada apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah asy syirkul ashghar (syirik kecil). Sahabat bertanya: "Apakah dimaksudkan syirik kecil itu? Baginda menjawab: Riak." (Hadis riwayat Imam Ahmad)

ISLAM sentiasa menyeru umatnya supaya sentiasa beramal atau melakukan perkara kebaikan dengan penuh ikhlas dan mengharapkan reda Allah. Dalam melaksanakan sesuatu amal kebajikan umat Islam sepatutnya menyedari bahawa sifat malu hanya ditujukan kepada Allah. Ini kerana segala isi hati atau niat setiap hamba-Nya hanya diketahui oleh Allah. Sementara manusia pula hanya dapat mengetahui, menilai dan melihat dari segi lahiriah semata-mata.
Ada umat Islam yang melakukan sesuatu perbuatan atau amalan kebajikan terutama dalam beribadat hanya untuk mengaburi mata manusia semata-mata sesuai dengan pangkat dan kedudukannya. Dengan perlakuan itu dirinya dianggap baik, warak, kuat iman dan rajin beribadat.


Ia seolah-olah mereka hanya mengharapkan keredaan manusia dan melupakan kebesaran Allah. Sesungguhnya seseorang yang beramal dan mengerjakan sesuatu yang baik semata-mata untuk dihargai dan dipuji orang lain termasuk perbuatan orang munafik. Ia disebut riak' atau pura-pura.

Riak adalah salah satu daripada sifat mazmumah (tercela) dalam Islam serta boleh membinasakan martabat dan kemuliaan seseorang insan. Orang yang bersifat riak tergolong dalam orang munafik. Ini kerana adanya persamaan iaitu dalam sifat berpura-pura, kerana orang yang munafik juga mempunyai sifat kepura-puraan.

Perbuatan riak juga tergolong dalam syirik kecil yang boleh merosakkan dan menghapuskan amal kebajikan serta melunturkan kemurnian akhlak. Selain itu ia akan mendapat kerugian hidup di dunia dan akhirat, seterusnya mengundang laknat Allah.

Islam memandang perbuatan riak sebagai suatu wabak atau penyakit rohani yang cukup bahaya. Ia juga mengancam kemurnian akidah dan iman serta merosakkan nilai keikhlasan hati, keluhuran akhlak dan sebagainya.

Secara ringkasnya, riak ialah suatu perbuatan yang tersembunyi di dalam hati, perasaan dan peribadi seseorang dengan niat dan tujuan tertentu. Orang yang gemar mengamalkan riak, hidup dan jiwanya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan semata-mata. Ini kerana ia bertujuan untuk mengharapkan pujian, sanjungan dan penghormatan daripada orang lain.

Diriwayatkan daripada Jundub al-Alaqiy, katanya, Rasulullah SAW bersabda bermaksud : "Sesiapa yang (melakukan satu amalan) supaya orang menghormatinya, Allah akan menunjukkan aibnya dan sesiapa yang (melakukan suatu amalan kerana) ingin menunjuk-nunjuk kepada manusia, Allah akan memperlihatkan kecacatannya." (Riwayat al-Bukhari di dalam Kitab Meminta Simpati Hadis no. 6018).

Seseorang yang riak juga selalu mengikut hawa nafsu. Biasanya nafsu banyak menggoda dan mempengaruhi perasaan dan jiwa manusia untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Allah berfirman bermaksud: "Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah." (Surah Sad, ayat 26).

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang tidak layak untuk melahirkan perasaan bangga diri, megah dan takbur. Allah mengancam dan memberi amaran keras terhadap hamba-Nya yang melakukan riak dalam kehidupannya.

Allah mengutuk dan melaknat orang yang melakukan ibadat yang disertakan dengan sifat riak. Selain menghapuskan segala amal kebajikan, sifat riak akan menghalang seseorang daripada mendapat rahmat Allah di dunia dan akhirat.

Orang yang bersifat riak juga akan mendapat banyak kerugian baik di dunia mahupun di akhirat. Mereka tidak akan mendapat pahala amalan kebajikan. Ini kerana amalan mereka akan menjadi sia-sia seperti debu yang berterbangan dan tidak akan dapat merasai nikmat syurga di akhirat nanti.


Allah berfirman bermaksud : "Dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal (yang mereka pandang baik), lalu Kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan." (Surah al-Furqan, ayat 23).

Jelaslah pengaruh dan kesan riak itu boleh merosakkan keikhlasan amal ibadat dan kemuliaan akhlak seseorang serta akan mendatangkan kemurkaan Allah. Justeru, sebagai orang beriman, kita sepatutnya sentiasa memperbaiki niat dan tekad dalam melakukan sesuatu amal kebajikan supaya tidak menjadi sia-sia dan memperoleh keredaan daripada Allah.

Empat peringkat nafsu yang mempengaruhi tabiat manusia

1. Nafsu Ammarah.
Nafsu yang sentiasa mendorong manusia melakukan kejahatan. Bagi mereka yang berada pada peringkat ini tidak merasakan perbezaan di antara yang baik dan jahat. Apabila seseorang itu melakukan kejahatan, dia tidak menyesal dan sebaliknya, juga apabila melakukan kebaikan, dia tidak gembira.

2. Nafsu Lawwamah.
Nafsu yang mula menunjukkan kelemahan diri, menilai tabiat masa lampau dan sedia keluar untuk memulakan kehidupan yang positif.

3. Nafsu Mulhamah.
Nafsu yang sudah menerima kebenaran dan keinsafan serta merasakan keseronokan membuat kebaikan dan benci kepada kejahatan.

4. Nafsu Mutmainnah.
Nafsu yang mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Nafsu ini berusaha terus untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam dirinya.

Ahli falsafah akhlak Islam, Ibnu Maskawaih menyatakan pertembungan nafsu dalam diri manusia menghasilkan tiga peringkat tabiat manusia.

a. Manusia yang baik tabiatnya.
Manusia yang baik tabiatnya tidak akan berubah menjadi manusia yang jahat.

b. Manusia yang jahat tabiatnya.
Manusia dalam kategori ini tidak akan menjadi baik kerana memang pembawaannya sudah jahat.

c. Manusia yang berada di pertengahan tabiatnya.
Golongan ini boleh berubah menjadi baik atau jahat bergantung kepada pendidikan dan persekitaran yang diterimanya.

Renungan:

1. Senyuman itu sebagai satu tanda kemesraan yang kita berikan kepada orang lain. Ianya dianggap sebagai satu sedekah yang paling mudah. Banyak ketawa pula adalah lambang kepada kelalaian. Jika ianya selalu dilakukan hati akan mati. Jika ia selalu dilakukan di hadapan manusia lain ia akan menghilangkan maruah diri sendiri.

2. Setiap kesalahan yang telah kita lakukan jadikanlah ia sebagai satu pengajaran. Kita hendaklah menginsafi segala kesalahan yang telah dilakukan sebagai tanda kelemahan diri. Seterusnya kita perlulah berazam agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan.

3. Hendaklah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Nikmat yang dikurniakan amat banyak kepada kita. Dan kita hendaklah bersabar di atas segala ujian yang diberikan. Walaupun ianya amat mudah diucapkan dengan kata-kata tetapi rasa sulit dilaksanakan.
4. Kesenangan dan kemewahan selalunya akan membawa kepada kesombongan dan kelalaian kepada seseorang. Kesusahan dan penderitaan itu pula selalunya akan membawa kekecewaan dan putus asa, kecuali orang-orang yang beriman.

5. Di antara tanda-tanda orang-orang yang sombong itu cepat melahirkan sifat marah, suka memotong percakapan orang, suka bertelagah dan bertegang leher, nampak di mukanya rasa tidak senang jika ada orang yang lebih darinya di satu majlis, bercakap meninggikan suara, pantang ditegur, tidak ada tanda-tanda kesal di atas kesalahan.

6. Orang yang sudah hilang sifat sabar akan mudah dan cepat melahirkan sifat marah. Orang yang ada sifat marah tapi dapat disembunyikan kecuali di tempat-tempat yang munasabah inilah manusia normal.

7. Tahu diri kita hamba itu adalah ilmu, merasa diri kita itu hamba itu penghayatan, yang kedua inilah akan lahir sifat tawaduk, malu, khusyuk, takut, hina dan lain-lain lagi sifat kehambaan kepadaNya.

8. Jika kita mengingati dosa, kita tidak akan nampak lagi kebaikan kita, apatah lagi untuk dibanggakan. Mengingati dosa-dosa akan menyebabkan kita sedar yang kita terlalu banyak melakukan kesalahan dari kebaikan.

9. Lahirkan kemesraan kita sesama manusia kerana itu adalah haknya iaitu hak kita sesama manusia tapi janganlah sampai putus hati kita dengan ALLAH, ini adalah hakNYA pula.

10. Apabila kita merasa senang dengan pujian yang orang lain berikan, rasa sakit dengan kehinaan keatas diri. Ia menunjukkan kita ada kepentingan peribadi, tanda kita tidak ikhlas dalam membuat sesuatu kebaikan.

Ikhlas

Mengaku ikhlas belum tentu ikhlas kerana lidah manusia boleh berpura-pura bermain kata-kata. Ikhlas ialah kerja hati yang siapa pun tidak mengetahuinya kecuali ampunya diri, sedangkan dia masih boleh menzahirkan sebaliknya.

Oleh sebab itu, tiada hak bagi seseorang menuduh seseorang yang lain sebagai tidak ikhlas. Adalah satu kesalahan seseorang Muslim menuduh orang Muslim yang lain dengan yang negatif. Hal ini kerana seseorang tidak mampu mengetahui apa yang terkandung dalam hati seseorang. Hanya Allah dan orang yang berkenaan sahaja yang mengetahui niat di hatinya.

Sebenarnya ikhlas ialah rahsia hati seseorang tatkala melaksanakan sesuatu pekerjaan. Ikhlas pada bahasa bererti bersih, maka orang yang ikhlas, hatinya bersih daripada sifat riak. Tindakannya tidak mahu menunjuk-nunjuk kepada orang lain, sebalik dilakukannya hanya kerana perintah Allah.

Bagaimana Untuk Ikhlas

Persoalan sekarang bagaimana hendak menjadikan seseorang itu ikhlas. Bagaimana menjadinya ikhlas dalam mengamalkan agama, ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah, ikhlas dalam pergaulan dengan manusia, dan ikhlas dalam melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya.

Sebenarnya orang yang ikhlas sama ada berhadapan dengan Allah atau manusia ketika melakukan sesuatu amalan atau kerja, tidak mengharapkan balasan dan sanjungan. Namun dia percaya perbuatannya pasti dinilai oleh Allah sebaiknya. Apa yang penting di sisinya ialah amalannya diterima oleh Allah s.w.t.

Lazimnya orang yang ikhlas takut untuk menyatakan bahawa apa yang dilakukan itu adalah ikhlas. Padanya biarlah pemberian tangan kanannya tidak disedari oleh tangan kiri. Walau bagaimanapun kadang-kadang tindak tanduknya perlu juga diberitahu kepada orang ramai tentang keikhlasan hatinya.

Perhatikan dua contoh berikut; seorang kaya hendak memberi sumbangan kepada jirannya yang miskin, diserahkan kepadanya tatkala orang lain tidak nampak. Dia memberi semata-mata untuk menolongnya kerana seruan Allah.

Dalam kes yang lain, sesebuah syarikat hendak mendermakan kepada sesuatu badan kebajikan, perlu diisytiharkan kepada orang awam. Pemberian itu adalah ikhlas untuk membantu mengurangkan beban badan kebajikan itu. Pada masa yang sama pemberian itu boleh memberi rangsangan kepada orang kaya lain supaya turut berderma.

Pemberian orang kaya dan syarikat itu tidak boleh dituduh sebagai tidak ikhlas atau riak kerana tidak siapa pun yang mengetahui niat hati pihak berkenaan. Tuduhan orang lain dalam hal ini adalah salah dan berdosa kerana dia seolah-olah mendahului Allah dalam menghukum seseorang. Jadi, serah sahaja urusan menghukum seseorang itu sama ada ikhlas atau tidak kepada Allah. Tetapi alangkah baiknya kalau kita doakan seseorang yang memberi sesuatu sumbangan itu berhati ikhlas. Ingatlah bersangka baik terhadap seseorang itu adalah satu ibadah yang pasti besar pahalanya.

Riak Perlu Dijauhi

Siapakah yang sebenarnya termasuk dalam riak? Riak ialah sifat mazmumah yang amat keji kerana sifat itu termasuk dalam kategori syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Riak juga sama seperti sifat ikhlas yang tidak siapa pun boleh mengesannya sama ada riak atau tidak. Menuduh seseorang itu riak adalah dosa kerana hakikat sebenarnya hanya Allah dan diri individu tersebut sahaja yang tahu.

Jadi, elaklah membuat tuduhan terhadap seseorang sebaliknya menilai seseorang itu mengikut kadar yang kita lihat secara zahir. Sebenarnya, orang yang riak dapat dilihat pada tingkah laku, ucapan dan kata-katanya. Jika seseorang itu bertindak atau menyatakan sesuatu melebihi daripada kadar biasa, kemungkinan hatinya sudah riak. Namun, berdasarkan itu pun kita tidak boleh menuduhnya riak.

Walau bagaimanapun bagi seseorang individu yang dapat mengesan dirinya sebagai riak seharusnya berusaha untuk tidak meneruskannya. Sebagai contoh, seseorang yang berjaya melakukan solat tahajjud pada malam hari, maka pada keesokannya dia cuba hendak menceritakan kepada kawan-kawannya apa yang dilakukan pada malam hari. Jika dia sedar ketelanjurannya itu, seharusnya dia bertaubat dan tidak menceritakan semua itu kepada orang lain.

Riak Tanpa Sedar

Seseorang itu juga boleh dikategorikan sebagai riak apabila dia tidak mahu melakukan kebaikan kerana takut dituduh riak. Inilah riak yang sering dilakukan tanpa sedar. Sebagai contoh, seorang bertanya kepada kawannya, “mengapa kamu tidak mahu pakai tudung” atau “bila kamu nak pakai tudung?” dengan beraninya dia berkata, “aku tidak mahu pakai lagi waktu ini kerana takut orang kata aku riak.”

Nauzubillah, ucapannya yang pendek itu sebenar sudah dinilai oleh Allah sebagai riak. Inilah yang sering kita dengar dari lidah umat Islam. Mereka tidak sedar bahawa perbuatan mereka itu adalah dosa, dosa riak, dan dosa syirik secara tidak sedar.

Umat Islam khususnya yang membaca artikel ini seharusnya berubah daripada terus memperoleh dosa secara tidak sedar ini. Ketahuilah dosa riak dalam bahagian ini banyak mengundang kemusnahan kepada amalan individu Muslim.

Rendah diri [tawaduk]

UMAT Islam perlu sentiasa mengemaskinikan diri dan hati ke arah kecemerlangan dari semasa ke semasa supaya akan akan menjadi insan disegani, dihormati dalam masyarakat serta dirahmati Allah.
Selain itu, perasaan ingin cemerlang melahirkan watak yang Islami seterusnya menjadi daya penarik bagi pandangan orang bukan Islam dan watak itu mampu menterjemahkan keindahan ajaran Islam.

Orang Islam yang ada keinsafan tinggi, iman teguh, akan menerima apa saja ketetapan Allah ke atas dirinya baik berbentuk kebahagiaan, mahupun berbentuk kedukaan dan mematuhi setiap hukum serta peraturan dengan penuh rela, pasrah tanpa sedikitpun melahirkan tindakan untuk menentang, memprotes atau membantah. Dalam Islam, orang begini disebut sebagai ‘tawaduk’.

Tentu sukar bagi sesetengah manusia menerima kenyataan yang ditakdirkan Allah dan mengakuri segala perintah-Nya, jika semua itu tidak bersesuaian dengan nafsu, keinginan serta cita rasa hatinya.

Namun, bagi insan yang mengakui banyak kelemahan dan diri hanya tidak lebih sekadar hamba yang hina serta tidak mempunyai apa-apa, maka sudah tentu menerima kenyataan adalah perkara mudah dan menjadi amalan sepanjang kehidupan tanpa rasa takut atau bimbang.

Dalam hal ini Rasulullah SAW memerintahkan supaya umat Islam menghiasi diri dengan sifat tawaduk. Sabda Baginda SAW yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku, supaya kamu bersifat tawaduk, sehingga tidak ada seseorang sanggup menganiaya orang lain dan menunjukkan sikap berbangga diri (sombong) kepada orang lain.” (Hadis riwayat Muslim)

Hikmah di sebalik suruhan Rasulullah SAW tadi, sifat tawaduk akan pasti melahirkan akhlak terpuji iaitu tidak akan menganiaya orang lain bahkan tersemai perasaan menyayangi saudaranya.

Tawaduk juga akan melenyapkan sikap berbangga diri, sombong dan mementingkan diri sendiri. Allah berfirman yang bermaksud: “Dan janganlah kau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia, dan janganlah kau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong takbur, lagi membangga diri.” (Surah Luqman, ayat 18)

Sesungguhnya orang yang sombong akan dihumbankan ke neraka Jahanam seperti keterangan firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya orang yang bersifat sombong dan tidak patuh kepada-Ku akan diazabkan di dalam neraka Jahanam dan menderita kehinaan di dalamnya.” (Surah al-Mukmin, ayat 60)

Selain itu orang yang bersikap zalim (aniaya) terhadap orang lain kerana semata-mata ingin melempias sifat sombong atau menunjukkan kehebatan, maka Allah akan menyegerakan balasan di dunia dan akhirat.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Tidak suatu pun dosa yang lebih patut atau lebih berhak disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia di samping nanti bakinya akan dikenakan lagi di akhirat, melainkan dosa berbuat aniaya (zalim) terhadap orang lain, dan memutuskan tali kekeluargaan (persaudaraan).” (Hadis riwayat at-Tarmizi)

Dalam memperelok budi pekerti dan akhlak Muslim sejati, maka adalah sangat bertepatan jika merenungi sabda Rasulullah SAW dengan penuh yakin dan keimanan yang tidak berbelah bagi.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Allah tidak mengurangkan harta kerana sedekah. Allah menambah kebesaran (kehebatan) seseorang yang minta maaf dan meninggikan darjat orang yang tawaduk.” (Hadis riwayat Muslim)
Hadis itu menyatakan ada tiga perkara sering kali diabaikan oleh orang bodoh, sombong serta tidak berfikiran jauh dan matang iaitu:

1. Bersedekah – orang yang bersedekah tidak pernah dikurangkan hartanya, bahkan ditambahkan lagi oleh nikmat-Nya bagi orang yang mahu bersyukur.

2. Minta maaf kerana bersalah – orang yang sombong menganggap minta maaf menandakan kelemahan lalu lebih baik meneruskan perkelahian daripada berdamai. Padahal, meminta maaf tandanya orang yang tawaduk dan suka kepada keharmonian hidup dalam masyarakat.

3. Menerima kenyataan kebenaran – harga diri seseorang tidak akan jadi rendah dan hina bila bertawaduk. Bagi orang yang sombong, tidak mahu menerima kebenaran yang ada pada orang lain, bahkan berasa terhina untuk mengakui dan mengiktiraf kebenaran itu. Lihat saja kelakuan Rasulullah SAW, menerima apa saja bentuk pemberian tanpa sedikitpun rasa tidak puas hati.

Apabila kita perhatikan ketiga-tiga sifat yang disebutkan itu, semuanya mencerminkan akhlak mahmudah yang sinonim dengan ajaran Islam dan selalu diamalkan junjungan besar Nabi Muhammad SAW.
Sesungguhnya tawaduk bukan bermakna kita berasa diri serba kurang, tidak berharga dan kurang harta. Tawaduk sebenarnya berasa sedar, insaf bahawa diri kita berasal dari tanah yang sama kecuali amal bakti dan takwa yang membezakan.

Sumber: muslimnets

Friday, April 1, 2011

TUN HABIB ABDUL MAJID

Tun Habib Abdul Majid (1637 – 27 July 1697) was the 19th Bendahara (the ancient Malay equivalent of a Grand Vizier) of the Johor Sultanate during the late 16th century. The Johor Sultanate under Sultan Mahmud Shah II (who belonged to the Malacca-Johor royal family) saw a gradual decline of royal authority during Tun Habib's tenure as the Bendahara of Johor. Internal challenges within the Sultanate faced by Tun Habib consolidated his power as the Bendahara, in which case the Bendahara monopolised legitimate authority over the Johor Sultanate by the 1690s. After his death, Tun Habib's descendants spanned throughout the Johor Sultanate and established ruling houses in Riau-Lingga, Johor, Pahang and Terengganu.
Bendahara of Johor

Power struggles
Little was known of Tun Habib's early life except that he was the son of the Maharaja Sri Diraja of Johor, and that he was jostling for power and recognition with his rival, Laksamana Tun Abdul Jamil during the reign of Sultan Abdul Jalil Shah III.
In 1677, Sultan Ibrahim Shah appointed Tun Habib as the Bendahara of Johor and was assumed the title of "Bendahara Seri Maharaja" the following year. Nevertheless, his authority was quickly overshadowed by the more powerful and experienced Laksamana (who assumed the title of Paduka Raja Laksamana), Tun Abdul Jamil. Tun Abdul Jamil, seeking the advantage of having an inexperienced Sultan, quickly established his power centre at Riau and overshadowed the Sultan's authority and proclaimed himself Regent. He stopped paying tributes to the Sultan even before Sultan Ibrahim Shah's death in 1685, and appointed filled the top ranks with his family members. Naturally, these appointments earned the wrath of many chiefs and top ministers, including Tun Habib himself. The Laksamana, unable to withhold the tremendous opposition from Tun Habib and his allies, fled to Terengganu in 1688 where he was shortly killed after that. Shortly after Tun Abdul Jalil's expulsion, Tun Habib went over to Riau and took the young ruler, Sultan Mahmud Shah II back to Johor.

Later career
The death of Tun Abdul Jamil allowed Tun Habib to reassert his position as the Bendahara once more. Tun Habib's return saw the position of the Bendahara in a more powerful position, given that the ruler was deemed too young and inexperienced to exert effective control over Johor's affairs. At least on the ceremonial side, Tun Habib swore allegiance to the young Sultan even as he wielded sole effective authority over the kingdom. In April 1691, a Dutch mercenary fleet visited Johor to seek for trade agreements with Tun Habib, to which he steadfastly turned down by citing that he was not to sign any agreements on his own accord until the Sultan reaches maturity of age.

Tun Habib was also reportedly well-loved and respected among his subjects and often worked closely with his ministers (Orang Kaya). Shortly after he regained power, Tun Habib relocated the Johor Empire's capital to Kota Tinggi. He also took charge of state affairs by proxy in Terengganu, at that time a sparsely populated state. Sultan Mahmud was given more opportunities to participate in state roles under Tun Habib, although it was the latter who wielded the actual control over the Sultanate's affairs.Tun Habib later died in Padang Saujana, Kota Tinggi in 1697, where he was buried. His oldest son, Abdul Jalil, succeeded him as the 20th Bendahara of Johor but usurped the throne from Sultan Mahmud Shah II just two years later in 1699 and took the title Sultan Abdul Jalil IV. His 5th son, Zainal Abidin, who was living in Pattani, came down to Terengganu and became its first Sultan.

Ancestry
Tun Habib's mother was of Malay ethnicity; while his father was of mixed ancestry. His great-grandfather, Sayyid Abdullah Al-Aidrus, was a Hadhrami Arab immigrant who settled in Aceh and married the daughter of Sultan Alauddin Mansyur Shah. Their son, Sayyid Zainal Abidin, migrated to Johor and married the granddaughter of Tun Sri Lanang by his son, Tun Jenal,the 5th Bendahara of Sekudai. It was from this union that the Maharaja Sri Diraja, the Dato Pasir Diraja (Sayyid Ja'afar) and Putri Bakal were born. Putri Bakal was believed to have later married Sultan Mahmud Shah II.
The name "Habib" was a local Achinese variant of the "Sayyid", an honorific title used by descendants of the Prophet Muhammad. However, in lieu of terse relations between Aceh with its neighbours in the 16th century, Tun Habib's name revealed his Acehnese heritage served to raise suspicions when it came to political matters. His descendants gave up the use of "Habib" in their names.

Descendants
Tun Habib had several sons by different wives, all of whom rose to influential positions. He had at least six sons: Tun (Habib) Abdul Jalil, Tun Abdullah, Tun Abdul Jamal, Tun Mas Anum, Tun Zainal Abidin and Tun Mas Jiwa were all later appointed as Bendaharas. Among these sons, Tun Abdul Jalil and Tun Zainal Abidin later established their own independent ruling houses in Johor-Riau and Terengganu respectively.

House of Bendahara, established by Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV which ruled Johor from 1699 until 1812 (albeit an interregnum between 1718 to 1722). In 1812, the death of Sultan Mahmud Shah III sparked a succession crisis between Tengku Abdul Rahman and his younger brother Tengku Hussein. The British, who came to the region in 1819 saw a royal house rivalled by succession dispute and took to task of recognising Sultan Hussein Shah as the Sultan of Johor and Singapore, while giving Tengku Abdul Rahman the title "Ruler of Singapore. The royal regalia was given to the Lingga-based Tengku Abdul Rahman who was supported by the Bugis nobles and Bendahara Ali of Pahang. The Anglo-Dutch Treaty of 1824 had the effect of splitting the royal household into two factions:

House of Bendahara (Johor): Based in Johor, this branch was headed by Sultan Hussein Shah until his death in 1824, although the Temenggong wielded more actual authority than the Sultan, largely because of a lack of legitimate recognition among the Malay nobles. Hussein Shah's successor, Ali, while he managed to get hold of the royal seal to claim legitimacy to his rule,[30] was quickly overshadowed by the more powerful Temenggong. Under British pressure, he was forced to cede soveriginity rights over Johor (except Muar) to Temenggong Daing Ibrahim in 1855. Sultan Ali died in 1877.

House of Riau-Lingga: This branch was based in Lingga and headed by Sultan Abdul Rahman, who was supported by the Bugis nobles. He later died in 1832 and was succeeded by his son, Muhammad Shah and subsequently his grandson, Mahmud Muzaffar Shah in 1841. Sultan Mahmud Muzaffar Shah was deposed in 1857 by theDutch, which was also supported by the Bugis nobles. In his later years, he began to claim recognition as the legitimate ruler of the Johor-Riau empire. This royal house lasted until 3 February 1911, when the Dutch assumed full control over Riau and Lingga.
House of Temenggong (Johor), established by Temenggong Tun Daeng Ibrahim, a descendant of Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV by his non-royal son Tun Abbas. The present Sultan of Johor belongs to this royal house.

House of Bendahara (Pahang): The current Sultan of Pahang traces his lineage to Sultan Wan Ahmad of Pahang, a descendant of Tun Abbas. (At one point of time another royal lineage that was related to the Malacca royal family (descended from Parameswara) also ruled Pahang, but later died out.
The current Sultan of Terengganu is a descendant of Sultan Zainal Abidin I, the 5th and youngest son of Tun Habib.

Tun Habib Abdul Majid is my children's ancestry

Wednesday, March 30, 2011

doctor's advice

You can look much younger than you are.

It’s just a matter of getting your hormones under control.

Our hormones regulate everything from our sex drive to our metabolism and stress levels. As you get older they start to decline and go out of balance.

This happens because of the foods we eat, the air we breathe, and the products we use. And, when your hormones are out of balance, it can play havoc with our overall health.

But it doesn’t have to be this way.

Your body can stay fit and trim like you were in your 20s. You can sleep like a baby every night and wake up feeling refreshed and focused. You can always be energetic, whether at work or play.

Let me explain…

The Key to Youthful Vitality

When you’re young, your skin is smooth, clear and has a natural elasticity. But as you age, your face takes on a new look. It gains crow’s feet and worry lines. Once taut muscles start to relax and your skin begins to sag.

Not only that, but every area of your health is affected. You begin to store more fat and build less muscle. Your energy levels drop. And you’re more susceptible to infection, disease and illness.

You can tell your hormones are out of sync when you experience:

• Mood swings
• Low energy
• Cravings for sugar or salt
• Restless sleep
• Waning libido
• Weight gain
• Changes in skin tone

For example, the hormone ghrelin normally tells you when you’re hungry. It’s triggered by an empty stomach. When you’ve had enough to eat, fat cells release leptin. This hormone tells your brain it’s time to stop eating. But if your leptin levels become unbalanced, they won’t send that signal. As a result, you’ll always feel hungry, probably eat more, and start packing on the pounds.

But it’s never too late to reverse the trend. By balancing your hormones, you can restore the looks and vitality you had when you were younger. Here’s what you can do:

Eat foods that support energy and weight hormones – These include natural, organic, and whole foods such as raw fruit, vegetables, and whole grains. Also stick with hormone-free dairy products and eat fish – including salmon, tuna and mackerel – about three times a week. If you don’t like seafood, take a fish oil supplement.1
Steer clear of high-fat and highly-processed foods. Pre-packaged meats, white bread, cookies and frozen dinners contain chemicals that adversely affect hormone levels.

Manage stress hormones with exercise and relaxation –In stressful situations, your hormones release cortisol and adrenaline. When that happens, glucose is released into your blood to provide energy. Constant stress elevates cortisol, which disrupts your metabolic system, signals your cells to store fat, and ultimately disables your brain cells. You can lower cortisol levels in your body by reducing stress.
Breathing techniques and meditation can help calm your body. Sit or lie in a comfortable position. Listen to your breathing and follow it. Or repeat a word or short phrase that means something. You can speak it or just think it in a rhythm that is comfortable. Clear your mind of worries, and focus on relaxing. Take 10 or 15 minutes out of your day to this. You can even meditate as you lie in bed at night. 2

Another way to manage stress is through exercise. Physical activity helps boost the product of endorphins, your brain’s feel-good neurotransmitters. After a fast-paced game of tennis or several laps in the pool, your mood will improve and you’ll forget your worries as you focus on your body’s movements.3

Clean up your environment – Replace chemically harmful items in your home or office with non-toxic products.
Potentially dangerous household items include air fresheners, carpet and upholstery shampoo, dishwasher detergents, furniture polish, oven and toiler bowl cleaners, and laundry detergents. Also avoid using insecticides and herbicides.4

Be selective about beauty products as well. Many items such as cosmetics, shampoos, conditioners, lotions and nail polish contain toxins.5

Also, store food in glass, ceramic or metal containers rather than in toxic plastics. Drink filtered water out of glass jars instead of plastic bottles.

Get a good night’s sleep every night – Sleep helps regulate the hormones that affect your appetite. Studies show that when your body is deprived of sleep, normal hormone balances are interrupted and your appetite increases.6 Sleep also helps lower elevated levels of stress hormones. So be sure to get 7-8 hours of sleep each night.
A Different Perspective

Hormone health is just one of the many important topics addressed in Natural Health Dossier. This cutting-edge newsletter goes beyond the limited scope of most health publications to provide you with medical news and solutions you won’t find elsewhere.

In fact, their eye-opening report entitled “11 Breakthrough Cures From Around the World” blows the lid off natural remedies the mainstream medical community doesn’t want you to know about.

Saturday, March 19, 2011

letter from dr sears

Al Sears, MD
11903 Southern Blvd., Ste. 208
Royal Palm Beach, FL 33411

March 16, 2011

Dear Matt,

Do you remember how a burger used to taste when you were a kid?

My mouth is watering just thinking about it…

The meat was dense and juicy. Every bite was full of flavor. You could actually chew on it. And back then, you didn’t need to eat more than one burger to be full and satisfied.

Today, the beef you get from the grocery store is light and puffy. It’s not dense and flavorful at all. And it’s got almost no nutrients, which makes you hungry again in no time.

You get that empty feeling inside because commercial beef producers use hormones to “grow” your beef.

One they use is a steroid called trenbolone acetate.

Trenbolone is what we call an anabolic steroid or a tissue-building drug.

As soon as a calf turns 45 days old, they can pop the implant in the little calf’s ear. Combined with other hormones like estrogen, the calf’s daily weight gain will increase by up to 20 percent.1

And instead of absorbing nutrients slowly and steadily over time from their natural diet of grass, the calves munch on grain feed mixed with antibiotics. They start to grow quickly and unnaturally.

This makes for cows with muscles surrounded by fat with few nutrients, and inflated by androgens. And that means puffy, nutrient-poor beef.

What’s worse is there’s still the issue of the trenbolone itself.

The U.S. Dept. of Agriculture, the Dept. of Health and Human Services and the Food and Drug Administration all say “proper” use of trenbolone is safe.

The problem is, it’s not always used properly.

The implants are pellets that are supposed to be inserted near the back of the cow’s ear because the ears are removed before processing.

But the implantation doesn’t always go as planned. They have accidents like abscesses, expelled implants, cartilage embedment, crushed pellets, missing pellets and bunched pellets.2

Where are the missing pellets and embedded implants ending up?

It sure doesn’t sound safe, and it’s just one more reason not to trust what’s in commercial beef.

And with androgens, we have plenty of evidence of their side effects in people. Some of them are:

Prostate enlargement
Male baldness
Female body hair growth
Acne
Liver problems
Aggressive behavior
Anxiety
Testicular atrophy
Infertility
Low thyroid activity
Impaired kidney function
None of those problems are worth eating hamburgers made from commercial beef.

Your body is too important to let it be subjected against your will to hormones engineered for animals. It doesn’t have to be this way. Take charge of your own food choices.

If you want to make sure the beef you’re getting is really grass-fed, you can ask the butcher at your local store.

But the surest way to get grass-fed products is through a private farm or ranch.

New York Times-best-selling author Jo Robinson is an aficionado on grass-fed beef. She has compiled a comprehensive list of grass-fed cattle farmers in the U.S. and Canada. You can access the list by visiting her website: www.eatwild.com.

Another website with resources on finding grass-fed animal farmers is www.greenpromise.com. Or you can search the internet for grass-fed beef farmers or ranchers.

I order mine from U.S. Wellness Meats. The beef is delivered to your doorstep packed in ice in a matter of days. To find them quickly and easily, visit the Health Directory page my website and scroll down a bit to the U.S. Wellness link.

To Your Good Health,Al Sears, MD

Wednesday, January 5, 2011

Cara Membaiki Hidup Kita

Kepribadian:
1. Jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita tidak tahu apa perjalanan mereka sebenarnya.
2. Jangan mempunyai fikiran negatif terhadap perkara-perkara yang kita tidak boleh tangani.
Sebaliknya, laburkan tenaga kita kepada perkara-perkara positif.
3. Jangan berlebihan; menjaga batas-batas kita.
4. Jangan menganggap diri kita terlalu serius, orang lain juga begitu
5. Jangan buang tenaga yang berharga kita pada gosip
6. Mimpi lebih apabila kita terjaga
7. Cemburu adalah membuang masa. Kita sudah memiliki semua yang kita perlukan ...
8. Lupakan masalah masa lalu, terutama kesalahan pasangan kita. Mengingatinya merosakkan kebahagiaan kita kini.
9. Hidup ini terlalu singkat untuk membenci siapapun. Jangan membenci orang lain.
10. Berdamai dengan masa lalu kita sehingga tidak akan merosakkan masa kini.
11. Tiada siapa pun yang bertanggung jawab kepada kebahagiaan kita kecuali kita sendiri.
12. Menyedari bahawa hidup adalah sekolah dan kita berada di sini untuk belajar.
Masalah adalah sebahagian daripada kurikulum yang muncul dan beransur hilang seperti kelas algebra, tapi pelajaran yang kita pelajari akan berlangsung seumur hidup.
13. Senyum dan ketawa lebih banyak. [dalam keadaan yang betul, kalau tidak orang kata kita tidak siuman]
14. Kita tidak perlu menang setiap hujah, bersetuju untuk tidak bersetuju.


Komuniti:
15. Kerap hubungi keluarga kita.
16. Setiap hari memberi sesuatu yang baik kepada orang lain.
17. Maafkan semua orang untuk segalanya.
18. Luangkan masa dengan orang-orang yang berusia 70 & di bawah usia 6 tahun.
19. Cubalah untuk membuat sekurang-kurangnya tiga orang senyum setiap hari.
20. Apa yang orang lain fikirkan tentang kita adalah bukan urusan kita.
21. Pekerjaan/tugas kita tidak akan merawat kita ketika sakit. Keluarga dan rakan-rakan kita juga yang akan megunjungi kita, jangan abaikan mereka.

Wallahu'alam